Månadsrapport Tourn - Februari

I februari 2017 landade intäkterna på 2.9 msek (0,9 msek februari 2016).

Våra intäkter fortsätter att öka på samtliga plattformar och vi förväntar oss att öka intäkterna ytterligare i mars.

Under kvartal två kommer vi att lansera ett nytt verktyg till Tourn plattformen, ett analysverktyg som hjälper kunderna att göra helhetsanalyser innan de ingår samarbeten. Analysverktyget kan estimera utfall av ett ingående samarbete och innehåller andra funktioner för att ge kunden så bra förutsättningar som möjligt. Vi använder oss av analyserna internt idag, men en version av verktyget kommer nu att lanseras gentemot våra kunder. Hur intäktsmodellen ser ut för detta verktyg är ännu inte helt satt, men kommer att presenteras i ett separat pressmeddelande närmare lansering.

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 mars 2017.


// Robin Stenman
VD, Tourn International AB (publ)
robin@tourn.se


  

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar