Månadsrapport Tourn - Februari

I februari 2018 landade intäkterna på 4,5 msek (2.9 msek februari 2017).

Vi ser att intäkterna fortsätter att växa, både i Sverige och utanför Sveriges gränser. Idag har vi bokade ordrar på över 50% av föregående års totala omsättning. Ordrar som faktureras under 2018.

Från och med aprils månadsrapport kommer vi kunna kommunicera våra månadsrapporter på ett bestämt datum varje månad och tidigare efter avslutad månad. För att aktieägare enklare ska kunna följa bolagets utveckling. Mars månadsrapport kommer att kommuniceras tillsammans med kvartalsrapport ett.

Med vår nuvarande orderingång efter endast två månader ser vi mycket positivt på 2018.

//

Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2018.

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar