Månadsrapport Tourn - Februari

I februari 2019 landade intäkterna på 5,4 msek (4,5 msek februari 2018).

Kvartal Ett har inletts starkt och vi ser en tydlig trend där influencer marketing fortsätter att växa. Vi har nu gått igenom historiskt sett två svaga månader, men samtidigt lyckats hålla en bra tillväxt.

Nagato fortsätter att fokusera på tillväxt och utveckla de partners som jobbar med Nagato utomlands. Sydamerika står idag för största delen av intäkterna från Nagato, men börjar successivt öka i de europeiska länderna vi jobbar mot nu; Tyskland och England.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2019.

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar