Månadsrapport Tourn - Januari

Report this content

I januari 2018 landade intäkterna på 3 msek (2 msek januari 2017).

Vi har inlett året starkt och har redan en orderingång för 2018 som motsvarar omkring 45% av förra årets (helår 2017) totala omsättning. Detta visar på att influencer marketing fortsätter att växa, att vi är helt rätt i tiden och vi fortsätter ta marknadsandelar.

Våra ordrar är från befintliga och nya kunder. 87% av alla våra kunder har bokat fler än en kampanj och volymerna ökat.

Med vår nuvarande orderingång efter endast två månader ser vi mycket positivt på 2018.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018.

Prenumerera

Dokument & länkar