Månadsrapport Tourn - Juli

I juli 2017 landade intäkterna på 2,1 msek (0,1 msek juli 2016).

Historiskt sett är juli tillsammans med januari de sämsta månaderna för oss. Under 2017 har vi kunnat prestera bra både i juli och januari månad, i jämförelse med föregående år samma period. Anledningen till ökade intäkter under dessa perioder är att våra intäkter blir allt mer automatiserade och utspridda i olika plattformar och segment. Vi påverkas därför inte lika mycket av mediebranschens rytm. Detta är något vi är nöjda med då det visar på att vår modell fungerar och utvecklas i rätt riktning.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017.

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar