Månadsrapport Tourn - September

I september 2017 landade intäkterna på 5,8 msek (1,2 msek september 2016).

Intäkterna fortsätter att öka till följd av att marknaden mognar, att Tourn tar en allt starkare marknadsposition och nya affärer utanför Sverige. September 2017 är nu Tourns bästa månad.

Detta ser vi som en bra grund för fortsatt stark utveckling under kvartal fyra.

VD, Tourn International AB (publ)
robin@tourn.se

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 oktober 2017.

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar