Månadsuppdatering Tourn - November

I november 2018 landade intäkterna på 5,8 msek (5 msek november 2017).

November har varit en stark månad för oss både på sett till intäkter och orderboken för 2019. Vi siktar på att göra ett nytt rekord i omsättning under kvartal fyra, samtidigt som vi ser positivt på 2019 där orderböckerna redan börjar fyllas på. Influencer marketing fortsätter att ta allt mer plats i marknadsföringsbudgeterna och våra kunder bokar allt mer flerårsupplägg.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2018.

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar