Månadsuppdatering Tourn - Oktober

I oktober 2018 landade intäkterna på 6,7 msek (6,1 msek oktober 2017). Oktober indikerar på stadigt ökade intäkter från samtliga plattformar. Youtube-plattformen Nagato fortsätter att växa i hög takt både sett till visningar och intäkter. Intäkterna för Nagato som redovisas i rapporter, avser beloppet efter att Youtube tagit sin del. Beloppet som kvarstår, det som redovisas i rapporter, ska senare fördelas mellan Nagato/Tourn och influencern. Fördelningen varierar vanligtvis mellan 10-50% till Nagato beroende på youtuber och deal.

//Robin Stenman
VD, Tourn International AB(publ)
Robin(at)tourn.se

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2018.

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar