Prövning om reklamidentifiering

Det har kommit till vår kännedom att Konsumentombudsmannens har lämnat in en stämningsansökan till Patent och Marknadsdomstolen där Tourn är med som svarande part. Målet gäller en prövning om reklam identifiering bland sponsrade inlägg i blogg och instagram, vad som anses vara tydligt och tillräckligt nog.

Det finns inga skadeståndsanspråk i denna prövning och vi ser inte att denna prövning ska kunna påverka vårt resultat och verksamhet framöver.

Jag anser att vi har gjort rätt för oss, då vi varit i dialog med konsumentverket kring just detta samarbete och rättat oss efter deras synpunkter omedelbart. Tydligen ville de ändå pröva detta i domstol.

Branschen mognar och frågeställningen kring just reklamidentifiering blir allt mer svår, och branschen behöver tydligare riktlinjer. Tourn är tydliga med hur viktigt just reklamidentifiering är och jag ser att en prövning i domstol kommer förtydliga för marknaden och även stärka Tourns plattform, som har stor fokus på regelefterlevnad, skatteinbetalningar och kvalitetskontroll. Därför välkomnar vi denna prövning, som en viktig del i utvecklingen av branschen.

//
Robin Stenman
VD, Tourn International     

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar