Styrelsemedlemmar löser in teckningsoptioner

Styrelseordförande Olle Söderberg och ledamot Marianne Östlund tilldelades teckningsoptioner 22 oktober 2014 genom extra bolagsstämma. Antalet optioner som tecknades var 268 500 st. Varje teckningsoption gav rätten att teckna en (1) ny aktie i bolaget till kursen 9 kr. Kursen var vid tillfället 4,4 kronor per aktie.

Båda styrelsemedlemmarna tecknar nu samtliga aktier med stöd av optionerna vilket innebär att aktiekapitalet ökar med 26 850 kronor, antalet aktier i bolaget ökar med 268 500 och bolaget tillförs 2 416 500 kronor.

VD, Tourn International AB (publ)
robin@tourn.se

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017.

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar