Styrelsen föreslår Incitamentsprogram till anställda

Styrelsen i Tourn International AB(publ) har beslutat om att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om incitamentsprogram till anställda.

Motiv till Incitamentsprogram:
För att Tourn skall fortsätta att växa och utvecklas i den positiva takt som skett det senaste perioden anser styrelsen att det är av största vikt att nyckelpersoner i bolaget tilldelas ett incitamentsprogram.

Anledningen till att erbjuda nyckelpersoner i koncernen ett teckningsoptionsprogram är att långsiktigt binda upp personerna i fråga.

Styrelsens motiv till incitamentsprogrammet är att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de anställda förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen samt samhörighetskänslan med Bolaget. Styrelsen bedömer därför att erbjudandet är fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Styrelsen har beslutat om att föreslå följande villkor:
Lösenpris per aktie: 50 kronor
Teckningstid för aktierna: 4 år
Antal aktier: 300 000 aktier

Fullständiga villkor kommer att presenteras i kallelsen till extra bolagsstämma som kommer inom kort.

Stockholm 2017-05-18

Styrelsen
Tourn International AB (publ)

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar