Tecknar avtal med global Tiktok-agentur

Report this content

Nyhetsbrev - 2021-09-07 - Stockholm


TOURNs youtube-plattform NAGATO sluter samarbetsavtal med en global Tiktok-agentur för att skydda rättigheter till Tiktok-klipp på YouTube.  

TikTok-agenturen grundades 2018 och är en global aktör med kontor i New York, London, Paris och Singapore. Agenturen kopplar ihop varumärken med TikTok-kreatörer på den videobaserade plattformen och skapar så värde för båda parter.

Med över en miljard användare i åldrarna 13-60 år är TikTok en av världens största plattformar. I takt med att antalet användare växer ökar även spridningen av TikTok-klipp och således behovet av att skydda det material som läggs ut, något som Nagato kommer att hjälpa till med. 

NAGATO har med sin plattform möjlighet att hjälpa kreatörer att skydda sitt material på YouTube samt säkerställa att genererade intäkter kommer kreatörerna tillgodo. Som licensierad partner till YouTube hjälper NAGATO flera olika samarbetspartners med att skydda rättigheter och intäkter som genereras på YouTube. Samarbetet kommer medföra att agenturen kan erbjuda en bättre helhetslösning för sina talanger och möjliggöra för dem att ta kontroll över sitt material.

Intäktsmodellen för samarbetet är en intäktsdelning mellan nätverket och NAGATO. Beroende på funktion som nyttjas av respektive influencer varierar NAGATOS marginal från 10% till 40%.

Samarbetet inleds idag och kräver inga större tekniska implementationer. Samarbetet kommer heller inte innebära någon utökad kostnad för NAGATO. NAGATO förväntar sig att det tar cirka 1 månad för nätverket att påbörja användandet av systemet och att det kommer ta ca 10 månader innan systemet är fullt migrerat. 

// Robin Stenman
VD, TOURN International AB(publ)
ir(at)tourn.com

Prenumerera