Tourn förvärvar en majoritetspost i bolaget Gravel Sweden AB

Report this content

Ett förvärv innebär att Tourn kan utöka sitt erbjudande till nya och befintliga kunder i samtliga sociala media-kanaler.

Köpeskillingen sker kontant om 324 000 SEK.

I samband med förvärvet stannar VD och befintlig ägare kvar i bolaget samt köper ytterligare aktier. Efter genomförd affär kommer Tourn inneha 51% av röster och kapital i Gravel.

Gravel
Gravel är en paid-mediabyrå som främst inriktar sig till facebook och instagram. De hjälper företag med allt från strategi, produktion, publicering, optimering och uppföljning. Gravels spetskompetens är att konvertera nya kunder, öka försäljningen och maximera investeringen. Med målgruppssegmentering, data, A/B testing, spårning och analys jobbar Gravel ständigt för att överträffa det uppsatta målet. Dessutom tar Gravel betalt baserat på faktiska resultat för att alltid ha kundens affär i fokus.


Gravel har en stabil och skalbar affärsmodell och siktar på att omsätta omkring 6 MSEK i år med ett positivt resultat. 

 // Robin Stenman
VD, Tourn Internationao AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar