TOURN genomför riktad nyemission om 9 MSEK

Report this content

TOURN International AB:s styrelse har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 22 juni 2020 beslutat att genomföra en nyemission om totalt 450 000 aktier riktad till en begränsad grupp investerare. Genom emissionen tillförs bolaget 9 000 000 kronor. Inga emissionskostnader utgår. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 5 procent för befintliga aktieägare i förhållande till antalet aktier efter nyemissionen. Det nya antalet aktier kommer uppgå till 8 753 350 och det nya aktiekapitalet efter emissionen uppgår till 875 335,00 SEK.

Teckningskursen är 20 kr vilket är snittkursen de senaste dagarna. Teckningskursen har bestämts av styrelsen efter förhandlingar med tecknarna och motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.

Aktierna tecknas enligt nedanstående:
Erik Selin Fastigheter AB 250 000 aktier
ES Aktiehandel AB 200 000 aktier


”Tourn International är ett väldigt spännande mjukvarubolag som är helt rätt positionerat inför den kanalförskjutning till sociala medier som blir allt starkare inom digital marknadsföring. Vi är imponerade av vad Tourn levererat hittills och ser fram emot bolagets framtida resa i egenskap av långsiktiga ägare”, säger Jonas Strömberg, Investment Manager på Erik Selin Fastigheter


Vi är mycket glada och hedrade att en välrenommerad och långsiktig investerare som Erik Selin går in som delägare i TOURN. Styrelsen ser detta som en bekräftelse på bolagets strategi och ser fram emot ett fruktsamt samarbete.” , säger Robin Stenman, VD TOURN


//
Robin Stenman
VD,Tourn International AB(publ)
ir(at)tourn.com

Tourn är listat på Nasdaq First North och handlas under aktien "TOURN". 

Certfied advisor
Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3
111 46 Stockholm
+46 (0)8 684 211 00
adviser@eminova.se


Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2021.


 

Prenumerera

Dokument & länkar