Tourns dotterbolag COOPY.se växer genom avtal med ny profi

Stockholm 2017-05-30

 

Tourns Joint Venture COOPY.SE (ägande 47,62 % kapital) har ingått avtal med Bianca Ingrosso och beräknar att avtalet kommer generera intäkter från kvartal tre 2017. Intäkterna kommer baseras på försäljningsvolym som genereras genom e-handelsplattformen.

COOPY.SE har per idag börjat generera intäkter och kommer att bidra positivt till omsättning i koncernen.

COOPYS affärside:

COOPY.SE affärside är att administrera och automatisera  e-commerce system för tredje part.

//
Robin Stenman

VD, Tourn International AB(publ)

Denna information är sådan information som Tourn International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017.

Om oss

Tourn International driver annonseringsnätverket Tourn.se, Tourn kopplar samman reklamköpare med bloggare, så att företagen på ett enkelt och effektivt sätt kan marknadsföra sina produkter i bloggvärlden och i sociala medier så som Instagram, Twitter och Facebook. Genom Tourn kan reklamköpare nå ut med sina budskap träffsäkert till respektive målgrupper genom display och content marketing. Tourn International driver även adProton ett annonseringsnätverk med inriktning appar som levererar annonslösningar och publiceringsmöjligheter för apputvecklare.

Prenumerera

Dokument & länkar