Delårsrapport, nio månader 2000-01-01 till 2000-09-30

Report this content

Delårsrapport, nio månader 2000-01-01 till 2000-09-30 - TPC Security AB - TPC Network AB - TPC Cetronic AB - TPC Communication AB Delårsrapport för TPC Security Group TPC Security AB (publ.), TPC Communication AB, TPC Cetronic AB, TPC Network AB. Kvartal tre har varit en händelserik period för TPC Security. Den nya koncernen tog form och arbetet med att organisera koncernen genomfördes. Det som var TPC Security, blev nu moderbolag i TPC koncernen med tre dotterbolag; TPC Communication, TPC Cetronic och TPC Network. Namnbyte genomfördes under september samt hela koncernen fick en ny logo och grafisk profil. Organisationen I moderbolaget finns övergripande funktioner som redovisning, marknad- & PR, samt ledningsgrupp. Ledningsgruppen består av Mats Englund - CEO, Peter Thorander - COO, Gabriella Söderholm - Marknad &PR och Carl-Arne Carlsson - CFO. De olika affärsområdena har en affärsområdesansvarig som rapporterar till moderbolaget. Förvärv I juli förvärvades Cetronic, ett utvecklingsföretag inom speciallarm. Bland annat har Cetronic utvecklat alarmsystem för fastigheter och hissar samt kylanläggningar. Hisslarmen har en mycket stor potential både på den svenska och europeiska marknaden. TPC Cetronics kontor ligger idag i Sundvall, säljfunktionen för Cetronic produkter kommer dock att ligga i Stockholm. I och med förvärvet av Cetronic har TPC har nu koncernen en komplett organisation för utveckling, distribution och service, vilket går helt i linje med den strategi TPC lagt fram i början av året. Nyanställningar TPC har anställt Peter Thorander som ny vVD för koncernen och som samtidigt är ansvarig för affärsområdena Communication och Inducell. Peter Thorander kommer senast från NetInsight där han arbetat för som försäljningschef för mobilsegmentet. Även teknikavdelningen och marknadsavdelningen har nyanställt för att klara av den ökade belastningen och framtida krav på organisationen. Nya lokaler Under september togs beslut om att anskaffa större lokaler i Stockholm, dit TPC Communication flyttar under november månad. Även huvudkontoret kommer successivt att flyttas till de nya lokalerna, vilka är bättre anpassade till den nya verksamheten samt tillåter en framtida expansion. Marknadsföring och PR Under september lanserades nya GSM-baserade TeleSafe, ett samarbete mellan TPC, Ericsson och Wireless Maingate. TPC Communication blev praktiskt involverat i försäljningen av TeleSafe och fick fungera som säljorgan för sina egna produkter samt TPC Securitys produkter. I samband med kampanjen genomfördes bl.a. också mässan Skydd 2000. I kampanjen ingick helsidesannonsering i Svenska Dagbladet och Finanstidningen och DR- utskick. I PR-arbetet ingick också en presskonferens hos Ericsson inför lanseringen av TeleSafe. Presskonferensen besöktes av journalister, samarbetspartners och analytiker. TPC Security Group (publ.) Box 75, 826 22 Söderhamn Tel: 0270-42 80 90 Fax: 0270-190 25 Org.nr: 556526-3398 Försäljning Koncernens intäkter för årets nio månader uppgick till 15,9 Mkr. (1,7 Mkr). Försäljningen har skett i TPC Security, TPC Communication och TPC Cetronic. TPC Inducell är idag vilande och kommer att aktiveras under 2001. TPC har tecknat ett partneravtal med WM Data som skall distribuera bolagets produkter. TPC Cetronic har påbörjat försäljningen av den nya hisstelefonen 610 GSM, kunderna finns i första hand i Sverige, Finland, Spanien och England. Vi ser positivt på denna utveckling och förutsättningarna för 2001 är goda. TPC Communications genomför en produkt och sortimentförändring som kommer att vara fullt genomförd under nästa år. Inom TPC Network ökar abonnemangsstocken av TeleSafe. Resultat Resultatet för perioden uppgår till -6,2 Mkr (-2,3 Mkr) före avskrivningar på totalt -4,2 Mkr (-1,7 Mkr). Finansiell ställning Likvida medel vid periodens slut uppgick till 20,1 Mkr (4,4 Mkr). Soliditeten var 73 % (92 %). Händelser efter rapporttidens utgång TPC Network har startat uppbyggnaden av en kommunikationscentral som kommer att tas i drift under fjärde kvartalet. Ett patent på ljudgranaten Inferno är sålt till England och fortsatt strukturering pågår. I början av oktober tecknade TPC ett omfattande avtal med Ericsson Sverige AB. Avtalet avser distribution, marknadsföring och försäljning av industriella GSM- modem. Avtalet innebär också ett tätare samarbete mellan bolagen avseende affärsutveckling för GSM- relaterade lösningar för M2M marknaden. I och med detta avtal skapas förutsättningar att nå en global marknad och möjligheter att erbjuda abonnemang på de marknader där våra partners är verksamma. Modulerna skall distribueras via TPC Communication som är koncernens distributionsbolag. Nästa rapporttillfälle Boksultskommuniké för verksamhetsåret 2000 lämnas 2001-02-07. Söderhamn, 26 oktober, 2000. Mats Englund VD ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/26/20001026BIT01330/bit0002.pdf

Dokument & länkar