Delårsrapport januari-juni 2004

Delårsrapport januari-juni 2004 Andra kvartalet · Resultat efter skatt uppgick till 17,0 (3,8) Mkr · Resultatet per aktie uppgick till 3,08 (0,70) kr/aktie · Reavinstnettot uppgick till 0,9 (9,0) Mkr · Reserven i noterade innehav ökade med 35 Mkr under kvartalet · Dotterbolaget Silva avyttrades · Koncernens omsättning uppgick till 89,2 (124,4) Mkr Januari-juni · Resultat efter skatt uppgick till 32,6 (1,1) Mkr · Resultatet per aktie uppgick till 5,91 (0,20) kr/aktie · Reavinstnettot uppgick till 20,7 (13,6) Mkr · Reserven i noterade innehav ökade med 67 Mkr · Eget kapital per aktie efter justering för dold reserv i börsportföljen ökade till 131 kr · Koncernens omsättning uppgick till 194,1 (234,1) Mkr Efter rapportperiodens utgång · Reserven i noterade innehav uppgick per den 18 augusti 2004 till 34 Mkr, en minskning med 61 Mkr sedan den 30 juni AB Traction Box 3314, Saltmätargatan 7 103 66 Stockholm Tel: 08-506 289 00 Fax: 08-506 289 30 E-post: post@traction.se www.traction.se Org.nr.556029-8654 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/19/20040819BIT20320/wkr0001.pdf Delårsrapport jan-jun 2004

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar