FLAGGNINGSMEDDELANDE

Traction förvärvade fredagen den 19 november 500.000 aktier i Nextlink. Tractions innehav efter affären uppgår till 1.207.000 aktier, vilket utgör 11.32% av kapitalet och rösterna. Stockholm den 22 november 2004 AB Traction Petter Stillström

Om oss

Traction är ett riskkapitalbolag grundat 1974. Verksamheten består i att utveckla och förädla företag som helt eller delvis förvärvas. För detta ändamål har Traction utvecklat en egen metodik som fokuserar på kundrelationer, kapitalflöde och riskhantering

Dokument & länkar