Nytt neutralt auktionsforum för nätburen kolhandel

Nytt neutralt auktionsforum för nätburen kolhandel Det svenska företaget TradeTool Provider lanserar en nätbaserad auktionstjänst för handel med industriella råvaror. Initialt ligger fokus på att öppna upp och förenkla den traditionella kolhandeln. Bakom initiativet står Thorleif Jener, Johan Larsson, Carl Adam Rosenblad och Lars Förberg. Flera av dem har lång erfarenhet av handel med kol och andra råvaror. Det gäller även bolagets styrelseordförande Poul Sachmann, tidigare VD för ELSAM Danmark, med mer än 30 års erfarenhet av handel med kol. - Utvecklingen av Internet har skapat goda möjligheter till förenkling av de traditionella köp- och säljprocesserna. En viktig förutsättning för framgång är att forumet är neutralt och helt utan koppling till någon av marknadsaktörerna. Dessa kriterier uppfyller TradeTool Provider, kommenterar Poul Sachmann. TradeTool Providers tjänst är ett enkelt verktyg skapat med utgångspunkt i hur råvaruhandeln ser ut idag. Syftet med tjänsten är att utgöra ett komplement och ett hjälpmedel i den traditionella processen, med fokus på prissättningen. TradeTool Provider har frångått det konventionella internet-konceptet med en generell marknadsplats, och valt auktioner som forum. Auktionsformen har inom liknande branscher lett till ökad affärsdynamik bland annat genom att varje auktion som initieras garanterat når fram till ett avslut. - Vi tror att den som tidigare handlat med kol på traditionellt vis kommer att känna igen sig och snabbt finna sig tillrätta i miljön, säger TradeTool Providers VD Thorleif Jener. - Vi har valt att fokusera på en liten del av en välbekant process, nämligen prisättningen, då det enligt vår uppfattning tillför störst enskilt värde för alla parter. Besök TradeTool Provider på www.tradetoolprovider.com TradeTool Provider finns representerade på CoalTrans Interntional i Madrid den 23 - 26 oktober i år. Mer om denna mässa finns på www.coaltransconferences.com Det här är TradeTool Provider: Grundat i Stockholm våren 2000 av nuvarande VD Thorleif Jener, samt Johan Larsson, Carl Adam Rosenblad och Lars Förberg. Huvudkontor i Stockholm. Styrelseordförande är Poul Sachmann, fd VD för ELSAM, Danmark. Första emissionen genomfördes i juli i år. Driftstart oktober 2000. För ytterligare information, kontakta Thorleif Jener, thorleif.jener@tradetoolprovider.com, tel 08 - 545 126 20 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/05/20001005BIT00440/bit0002.pdf

Dokument & länkar