Tradedoubler årsredovisning 2021 publicerad

Report this content

Tradedoubler har idag publicerat sin årsredovisning för 2021. Årsredovisningen har upprättats i en svensk samt en engelsk version och finns att hämta på Tradedoublers hemsida, se följande länk:  

https://www.tradedoubler.com/sv/investors/financial-information-and-publications/


För ytterligare information kontakta:

Matthias Stadelmeyer, VD Tradedoubler
Tel: +46 8 405 08 00
Email: 
ir@tradedoubler.com

Om denna information

Denna information är sådan information som Tradedoubler AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 kl. 17.00 CET.

Om Tradedoubler

Tradedoubler är internationellt ledande inom digital marknadsföring och teknologi.  Kombinerat över 20-års kompetens inom digital marknadsföring, global närvaro och en marknadsledande teknologiplattform, erbjuder Tradedoubler skräddarsydda prestationsbaserade lösningar för annonsörer och publicister. Tradedoubler grundades i Sverige 1999 och har sedan dess varit en pionjär inom affiliate-marknadsföring i Europa. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Mer information finns på www.tradedoubler.com