Om oss

I Trafiklotteriet är registeringsskylten din lott. Lottköparen väljer själv vilket registreringsnummer som ska användas som lottnummer och behöver inte vara ägare av fordonet. Överskottet går till NTF:s arbete för en säkrare trafik i Sverige. Nationalföreningen för trafiksäkerhet (NTF) är en idéburen organisation som verkar för ökad säkerhet på våra vägar. Ledstjärna för NTF:s verksamhet är Nollvisionen som innebär att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. NTF:s nätverk består av ett 60-tal nationella medlemsorganisationer. Trafiklotteriet drivs av Nordic Lottery som hjälper ideella organisationer med sin lotteriverksamhet. Nordic Lottery är ett helägt dotterbolag till Kombispel. För mer information besök www.adresslotteriet.se eller www.nordiclottery.se

Prenumerera