4000 tåg per dag i nya tågtidtabellen

I kommande tågtidtabell trafikerar 1,5 miljoner tåg på Sveriges järnvägar under ett år, vilket är 4000 tåg per dag. Den 14 december börjar den nya tågtidtabellen att gälla.

Efter ett intensivt och nära samarbete inom tågbranschen har nu nästa års tågplan fastställts. Tågplanen innehåller såväl tidtabell för persontåg och godståg som tidplan för underhållsarbeten på järnväg. I arbetet med att ta fram en ny tågplan är det av yttersta vikt att ta fram en tålig och punktlig tågplan.

Det blir fortsatt konkurrens på sträckan Göteborg – Stockholm och Gnestapendeln utökas med två turer per dag.

På sträckan Stockholm – Oslo kör SJ AB med kortare restid från augusti 2015.

Pågatågstrafiken utökas med några avgångar mellan Helsingborg – Malmö. Trafiken utökas också med fler tåg mellan Nässjö -Jönköping.

Underhållsarbeten behövs och det märks i tidtabellen där det även finns utrymme för förebyggande underhåll, exempelvis på Västra och Södra stambanan.

Den nya tidtabellen tas fram för bästa framkomlighet och samhällsnytta i nära samarbete mellan Trafikverket och de tågbolag som ansökt om tider i spår.

– Vårt främsta mål är alltid att i möjligaste mån tillgodose tågbolagens ansökningar men vi måste se till att systemet tål den mängd trafik vi släpper in. Det är trångt på spåren och på många sträckor har vi nått maxtaket, säger, säger Jonas Westlund, chef försäljning på Trafikverket.

Tidtabellen omfattar ca 1,5 miljoner tåg vilket är 4000 tåg per dag. I tidtabellen finns även 2 200 arbeten på järnväg.

Den ettåriga tidtabellen gäller från den 14 december 2014.


Läs och se mer:
Trafikverkets hemsida: Att skapa tidtabeller för tåg
Film
(tid 4:30) Att skapa tidtabeller för tåg
Bilaga: Nyhetsgrafik ”Fler väljer tåget – hur går det ihop i tidtabellen?”

För mer information:
Övergripande information;
Thomas Andersson, pressekreterare hos generaldirektör Gunnar Malm, 070-693 68 70
Konstruktion nationellt; Jonas Westlund, chef Försäljning, Trafikverket, 010-123 80 04
För övergripande regionala frågor samt regionala konstruktionsfrågor, se bilaga.
Trafikverkets pressjour, 0771-311 500

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se