Arbetsplan för trafikplats och väglänk överklagad

Trafikverkets arbetsplan för ny trafikplats och ny väglänk mellan E6 och väg 161 norr om Torp handelsområde i Uddevalla har överklagats till regeringen. Det innebär att projektet försenas. Hur stor förseningen blir beror på regeringens handläggningstid och beslut.

Torp handelsområde etablerades 1991. För några år sedan beslutade IKEA och Ikano att etablera nya varuhus på området. Även befintliga Torp köpcentrum planerade kraftig utbyggnad av sina handelsytor.

I Torp-projektet arbetar Trafikverket och Uddevalla kommun tillsammans för att anpassa vägsystemet i och omkring Torp handelsområde till den ökade trafiken. I Uddevalla kommuns regi har bland annat Hogstorpsvägen byggts om och markberedning för IKEA och Ikano har genomförts. Trafikverket har gjort ett antal åtgärder för att förbättra trafikflödena på kort och längre sikt.

De stora åtgärder som återstår är att bygga en ny trafikplats norr om Torp och en ny väglänk som ska binda samman E6 med väg 161. Åtgärderna syftar till att minska trafiken i den befintliga trafikplatsen och på nuvarande väg 161 genom köpcentrumet. Arbetsplanen för trafikplatsen och väglänken fastställdes av Trafikverket den 24 maj, men har nu alltså överklagats till regeringen. Det innebär att det inte blir möjligt att starta byggnationen under hösten 2013 som planerat. Hur stor förseningen blir beror på regeringens handläggningstid och beslut i frågan.

Kontaktpersoner
Magnus Enhörning, projektledare, Trafikverket, telefon 010-123 67 75
Trafikverkets pressjour, 0771-311 500

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum