Bangårdsupprustning i Åstorp stoppar tågen

För ökad driftsäkerhet och kapacitet bygger Trafikverket om bangården i Åstorp, med start på måndag. Under kommande helger, fram till i oktober, är spåren förbi Åstorp avstängda. Något som påverkar tågtrafiken på Skånebanan mellan Perstorp och Bjuv.

– Arbetet på bangården kan tidvis vara störande och ibland jobbas det även nattetid, något vi hoppas att närboende har överseende med, säger Maciej Zakrzewski, projektledare på Trafikverket.

Åstorps bangård är en viktig järnvägsknut i nordvästra Skåne, men bangården är sliten och omodern. För att klara av ökad tågtrafik, inte minst ökningen av godstrafiken när Hallandsåstunneln öppnas i december, behöver bangården rustas upp. Under upprustningen rivs den gamla kontaktledningsanläggningen och en ny byggs upp. Även räls, sliprar och en del av växlarna byts ut.

Spåren förbi Åstorp är avstängda under helgerna från vecka 17 till och med vecka 40. Under avstängningen kan varken gods- eller persontrafik passera Åstorp. Under ett antal sommarveckor (veckorna 24 ‑ 32) blir det totalavstängning.
Ett utskick, som gått ut till hushållen tidigare, finns som en bilaga till detta pressmeddelande.

Läs mer om upprustningen på Trafikverket hemsida: Åstorps bangård.
Läs mer om tågtrafiken och ersättningsbussar på Skånetrafikens hemsida.

Kontakt:
Maciej Zakrzewski, projektledare, 0101-123 73 39
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Dokument & länkar