Byggstart för väg 49 Gustavstorp - Rude

Tisdagen den 18 juni tar Trafikverket det första spadtaget för nya väg 49 Gustavstorp - Rude söder om Askersund. Vägen är en viktig förbindelse för trafiken mellan Bergslagen, Mälardalen och i viss mån Västkusten.

Den nya vägen blir en så kallad mötesfri landsväg med ett mitträcke som skiljer körriktningarna åt. Den blir cirka 3,2 km lång med en vägbredd på mellan 10,3 och 13,3 meter. I den nya anslutningen till väg 50 vid Stjärnsund bygger vi en trafikplats med planskild korsning. Det ska också bli en ny bro vid väg 50.

Arkeologerna avslutar sitt arbete under juni. I augusti tar bygget fart med bland annat sprängning vid väg 50. Sprängningsarbetena innebär kortare stopp för trafiken. Informationstavlor sätts upp på vägsträckan där det tydligt framgår var och när vi spränger.

Vi ber om överseende med de störningar som arbetet kan medföra.

Vägen beräknas vara färdig hösten 2015
  

Trafikverket bjuder in till en enkel spadtagsceremoni vid Gårdsrestaurang Fatburen. Tal hålls av kommunstyrelsens ordförande i Askersund Per Eriksson, landshövding Rose-Marie Frebran, ordföranden i regionförbundets styrelse Irén Lejegren, samt Trafikverkets regionchef Einar Schuch.
  

När: Tisdagen den 18 juni kl 11.00

Var: Gårdsrestaurang Fatburen, söder om Askersund (kartlänk: http://kartor.eniro.se/m/ng3Pw)

Vi bjuder på fika före ceremonin som hålls utomhus. Efteråt finns tid för intervjuer.
  

Läs mer:

trafikverket.se/Privat/Projekt/Orebro/Vag-49-GustavstorpRude/
  

För ytterligare frågor, kontakta:

Mattias Broberg, projektledare, telefon 070-207 64 02 (om projektet)

Maria Karlberg, kommunikatör, telefon : 070-762 22 34 (om ceremonin)

Trafikverkets pressjour, 0771-311 500
  

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Dokument & länkar