E4 förbi Ljungby byggs ut till motorväg

Trafikverket har fått pengar för att starta arbetet med vägplan för E4 förbi Ljungby och för att förbereda för byggstart i slutet av 2014. Ombyggnaden till motorväg mellan Ljungby och Toftanäs beräknas kosta 850 miljoner kronor och ta cirka tre år.

E4 mellan Helsingborg och Stockholm är ett av Sveriges viktigaste transportstråk. Den enda del av E4 på sträckan mellan Gävle och Helsingborg som saknar motorvägsstandard är de tre milen förbi Ljungby. Under 1999 sattes mitträcke (2+1-väg) upp på motortrafikleden, något som kraftigt minskade antalet svåra olyckor. Men den ständigt ökande tunga trafiken har skapat nya problem och antalet incidenter och olyckor är högt.

Utbyggnaden innebär en väsentligt förbättrad robusthet för näringslivets transporter, något som har lika stor betydelse lokalt och regionalt som nationellt. Andelen lastbilstrafik är mycket hög, 30 procent, och det leder till många olyckor. Vi tvingas stänga av E4 minst en gång i veckan. Omledningstider på upp emot ett halvt dygn genom de närliggande orterna är inte ovanliga, säger planeringschef Peter Uneklint på Trafikverket.

Detta är huvudskälet till att denna del av E4 lyftes fram i Trafikverkets kapacitetsutredning, som presenterades 2011. Regeringen sa i ett direktiv strax före jul till Trafikverket att sträckan ska åtgärdas. Den ingår nu i Trafikverkets arbete med att revidera den nationella planen, som ska ut på remiss under sommaren och hösten.

E4 passerar genom vattenskyddsområdet vid Bergaåsen, en nationellt utpekad värdefull grundvattentillgång, som sen 2009 används som vattentäkt för Växjö och Alvesta kommuner.

Motorvägsutbyggnaden innebär också att vi gör ett högvärdigt skydd för en av Sveriges kvalitativt sett bästa vattentäkter. Den förser ungefär 90000 medborgare med rent vatten, som inte behöver efterbehandlas, säger Peter Uneklint.

För mer information kontakta:
Peter Uneklint, planeringschef, 010-123 60 47
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se