Eldriven vägfärja ger miljövinst på Orust

Nu tar Trafikverket ytterligare ett steg för att värna miljön på Orust genom att införa eldrift via kabel för vägfärjan på Malöleden. Under december genomförs installationerna ombord, något som kan påverka enstaka färjeturer.

Vägfärjan Maj på Malöleden är en föregångare inom miljöområdet, eftersom hon har drivits med batterier sedan femton år tillbaka. Trafikverkets Färjerederi har fortsatt att utveckla tekniken för miljövänlig framdrift och istället för att förnya batterierna har man nu byggt om färjan för direktverkande eldrift. Färjan är fortsatt lindriven men har utformats för att drivas förnybart. Energin leds via en strömkabel, som rullas ut vid varje resa. Det innebär ett mer effektivt driftsystem jämfört med den tidigare batteridriften.
 
Ombyggnaden av vägfärjan Maj är ett led i Färjerederiets arbete att miljöanpassa sjöfarten. Tekniken finns sedan två år tillbaka på Hamburgsundsleden i Tanums kommun och lösningen har visat sig vara robust. Nästa steg blir att gå vidare med att elektrifiera fler lindrivna färjeleder i rederiets regi.
 
Rederiet ber resenärerna om överseende med eventuella inställda turer när ombordinstallationerna görs och att vid behov välja vägen via Ängöleden istället.

Malöleden går mellan Malö och Fröjdendal på Orust i Bohuslän. Åtta av tio resande på Malöleden är nöjda med sin vägfärja (81 procent).

Kontakt:
Jörgen Sandström, Färjerederiets distriktschef Orust, 0730-71 88 00
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se/farja
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Dokument & länkar