Fler godståg genom mellersta Sverige

Trafikverket har startat ett projekt för att höja kapaciteten så att fler godståg ska kunna köras. Planerna för sträckan Storvik–Frövi kommer att presenteras i morgon, torsdag. Vi stannar till med vår minibuss på fyra orter längs sträckan för att berätta om projektet, dela ut informationsmaterial och samla in synpunkter. 

Godsstråket genom Bergslagen (Storvik–Frövi) är en enkelspårig järnväg med hög belastning. Det finns starka önskemål från näringslivet att kunna transportera mer gods på järnvägen. Trafikverket planerar nu i projektet Bana Gods i Mitt ett antal åtgärder som ska göra det möjligt att köra fler godståg genom mellersta Sverige. I förstudien för Storvik–Frövi föreslår vi elva nya mötesstationer, förlängning av sju mötesstationer, utbyggnad till tre spår på två stationer samt enklare signaltekniska förbättringar. Därigenom kan man köra längre tåg och snabba upp tågmöten, vilket ger ökad möjlighet att köra fler tåg på banan.

Trafikverket bjuder nu in allmänhet, föreningar, andra intresserade och media till träffar utomhus på dessa platser:

Torsdag den 5 maj
Ica Tor Center i Torsåker kl. 11.30
Ica Supermarket i Horndal kl. 13.00
Järnvägsstationen i Krylbo kl. 15.30
Torget i Skinnskatteberg kl. 17.00

Kort om projektet:
I projektet Bana Gods i Mitt ska Trafikverket ta fram fem förstudier på Bergslagsbanan och Godsstråket genom Bergslagen. En gäller Godsstråket genom Bergslagen: Storvik–Frövi. Syftet är att öka kapaciteten för godstransporter på järnväg. Godstrafiken genom Bergslagen är omfattande och består av både transittrafik mellan norra och södra Sverige och regional godstrafik. På banorna går även persontrafik för pendling och fjärrtrafik.

Kontakt:
Angelica Persson, projektledare: 072-201 42 69
Trafikverkets presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se