Förbättrade förutsättningar för järnvägsunderhållet

Garanterad tid till arbete i spår och ändrade ersättningsregler ska stärka underhållet och ge bättre förutsättningar för järnvägens entreprenörer. Det är förbättringar i de kontrakt för järnvägsunderhåll som Trafikverket nu ska upphandla.

Tillgången till tid i spåret är avgörande för att kunna underhålla järnvägen på ett effektivt och säkert sätt. Därför inför Trafikverket så kallade servicefönster i de nya underhållskontrakten. Det innebär att entreprenören garanteras arbetstid i spåret redan i samband med upphandlingen, vilket ska underlätta för entreprenören att kalkylera kostnader för de sträckor som avses.

  Syftet är att skapa förbättrade förutsättningar för det förebyggande underhållsarbetet. Genom att kunna garantera tider i spår redan i samband med upphandlingen av ett underhållskontrakt blir förutsättningarna för entreprenörens arbete tydligare, säger Anna Lundman chef för verksamhetsområde Underhåll.

En annan nyhet är tydliga ersättningsregler vid ökad trafik och därmed ökande underhållskostnader. Under 2000-talet har tågtrafiken ökat och avtalen anpassas nu till detta. Ersättningsmodellen förväntas göra det tydligare för anbudslämnaren och därmed enklare att räkna på sitt anbud. Det gör också att riskerna för olika tolkningar och eventuella tvister i kontrakten minskar.

Nyheterna införs i förfrågningsunderlaget till de sex upphandlingar som ska genomförs under 2014 och i början av 2015. Bland annat kommer järnvägsunderhållet för storstadsområdena Malmö och Stockholm upphandlas med dessa förbättrade förutsättningar.

Mer om kontrakt för basunderhåll på järnväg:
Marknaden för basunderhåll på järnväg är ung, under 2013 uppnåddes full konkurrensutsättning av järnvägsunderhållet. Leverantörer inom området är få. Därför satsar Trafikverket på att få fler att lämna anbud och förbättra förutsättningarna för järnvägsunderhåll. En viktig del är att öka kalkylerbarhet i förfrågningsunderlagen. I dagsläget finns 35 kontrakt för basunderhåll järnväg i landet, varav samtliga är fleråriga. I genomsnitt upphandlas 5-7 kontrakt per år.

Kontakt:
Anna Lundman, chef verksamhetsområde Underhåll, 010-123 23 21
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se