Förbättringsarbeten på stationerna i Påarp, Mörarp och Bjuv

Stationerna i Påarp och Mörarp kommer att rustas upp för att göra tågresandet bekvämare. Samtidigt byts två växlar och signalsystemet i Bjuv, för att göra tågtrafiken mer effektiv.

Arbetena sätter igång den 9 augusti och håller på till mitten av oktober. Detta ska göras i Påarp och Mörarp:

  • Plattformen mellan spår 1 och 2 förlängs. I Mörarp sänks plattformen för att minska höjdskillnaden mellan tåg och plattform. I Påarp höjs istället spåret.
  • Uppfräschning av väderskydden
  • Nya monitorer för trafikinformation
  • Nya avgångsskyltar på plattformen

Under byggtiden kan det vara rörigt på plattformen och bli störningar i trafiken. Tågtrafiken kommer att påverkas, med inställd trafik vissa tider. Tågen kan under byggtiden gå från andra spår än normalt. För mer detaljerad trafikinformation, se anslag på stationen eller www.skanetrafiken.se.

Samtidigt görs i Ättekulla förberedelser för ett nytt mötesspår som preliminärt byggs under 2011.

– Återigen blir det ett intensivt arbete som påverkar såväl resenärer som godstrafiken i viss mån negativt under själva byggtiden. Men vi hoppas att alla har förståelse för detta och ser att det i slutändan leder till förbättringar, säger projektledare Pernilla Merkenius.

Fakta om projekt 50-11
Projektet att bygga om plattformar och stationer på 50 platser till 2011 är ett samarbete mellan Trafikverket, Skånetrafiken och Region Skåne. Eftersom det inte får plats fler tåg på spåren innan järnvägen byggts ut ytterligare, är en lösning att tills vidare förlänga platt­formarna så att längre tåg med fler sittplatser kan stanna. Samtidigt monteras ny utrustning på plattformarna och tillgängligheten för resenärerna förbättras.

Projektet kommer också att byta ett 40-tal växlar, bygga mötesspår och anpassa signalsystem på 20 stationer i Skåne. Detta görs inom ramen för Kraftsamling Öresund, som är ett samarbete för att minska förseningarna i tågtrafiken med 25 procent till december 2010.

Trafikverket
Pernilla Merkenius, projektledare
0703-12 27 74
Presstjänst 0771-31 15 00

Skånetrafiken
Carl-Henrik Andersson, projektledare
0707-70 47 65
Presstjänst 0451-28 85 03

S
e även:
www.trafikverket.se/50-11
www.skanetrafiken.se

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Taggar:

Dokument & länkar