Förbud mot genomfart med tung lastbil på väg 503 i Umeå

För att förbättra luftkvaliteten i Umeå råder förbud mot genomfartstrafik med tung lastbil genom Umeå centrum (väg 503 mellan Söderslättsrondellen och Ersbodarondellen). Förbudet gäller från och med måndag den 7 oktober. Trafik som har ärenden i centrum är fortsatt tillåten.

Trafikverket och Umeå kommun uppmanar trafikanter att istället för väg 503 välja den nya E4:an, som är likvärdig väg 503 både vad gäller avstånd och tid och som dessutom är bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Umeå brottas med överskridande av miljökvalitetsnormen för kväveoxider (NOx) samt även för partiklar (PM10). Lastbilstrafiken står för ungefär 10% av mängden fordon på Västra Esplanaden (väg 503), men orsakar ungefär 50% av avgasutsläppen.

-         Varje lastbil som väljer en annan väg bidrar positivt till en förbättring av luftkvaliteten i centrala Umeå, säger trafikingenjör Jonas Sörlén vid Umeå kommun. Att tunga lastbilar väljer E4 för genomfart ser vi som en förutsättning för att Umeå ska klara uppsatta mål för luftkvalitet.

Förbudet ligger i linje med det löpande arbetet för en bättre luftkvalitet i Umeås centrala delar.

-         Upplysningsskyltar om genomfartsförbudet kommer att sättas upp på flera platser för att påminna trafikanterna om genomfartsförbudet för tunga lastbilar, säger Angelica Hultqvist, trafikingenjör vid Trafikverket. Trafikanterna uppmanas välja de större vägarna, som E4 och E12 för att färdas till sitt mål!

Mer information lämnas av:

Angelica Hultqvist, Trafikingenjör, Trafikverket Region Nord: 010 – 123 75 46

Jonas Sörlén, Trafikingenjör, Umeå kommun: 090 – 16 15 30

www.umea.se

www.trafikverket.se

Trafikverket presstjänst: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Dokument & länkar

Citat

Umeå får genomfartsförbud för tung trafik
Trafikverket