Första brospannet lyfts på plats vid Europas största pågående brobygge

På lördag är det dags att lyfta det första brospannet till bron över Sundsvallsfjärden som är ett av de mest spektakulära skedena i Trafikverkets projekt E4 Sundsvall.

Det är full fart i bygget av bron som sträcker sig över Sundsvallsfjärden och som beräknas avlasta Sundsvalls centrum med ca 10 000 fordon/dygn. Brobygget startade 2011 och nu under det tredje byggåret pågår arbeten med broar på land samt gjutning av brostöd ute i fjärden. I Tyskland pågår tillverkning av ståldelar till brospannen och i Polen svetsas dessa delar samman till mellan ca 120-170 meter långa brospann.

Brobygget är det största pågående brobygget i Europa i dagsläget, och med sina 2109 meter blir den en av de längsta broarna i Sverige.

Nu inleds ett av de mest spektakulära byggskedena i projekt E4 Sundsvall. Totalt nio brospann som mäter upp till 170 meter och som mest väger 2500 ton ska lyftas på plats. I torsdags anlände den kran från Holland som ska användas till lyftet av det första brospannet till bron över Sundsvallsfjärden.
– Går allt som det ska lyfts det första brospannet på lördag säger Magnus Borgström, projektledare Trafikverket E4 Sundsvall.
Arbetet beräknas pågå fram till isen lägger sig i Sundsvallsfjärden i vinter.

De senaste veckorna har förberedelser inför lyftet pågått på den norra sidan Sundsvallsfjärden. Svetsarbeten har utförts på de stålrörskonstruktioner som ska lyftas upp på brostöden och en lyftanordning, en så kallad Derrick, har monterats på det redan färdigmonterade brospannet över land.

Kranen från Holland har en lyftkapacitet på ca 1500 ton och har tre uppdrag. Den ska lyfta upp den första stålrörskonstruktionen på brostödet, den ska lyfta det första brospannet på plats på norra sidan och den ska användas i reparationsarbetet av det lyfttorn som havererade i Söråkers hamn den 23 maj. När lyfttornet reparerats kommer det att användas för lyften av de återstående åtta brospannen.

Det är Derricken
, lyftanordningen, tillsammans med kranen från Holland som långsamt kommer lyfta och vinscha upp det 116 meter långa och 1800 ton tunga brospannet på plats. Lyftet påbörjas tidigt på lördag morgon och beräknas pågå under hela dagen, hastigheten är inte högre än en meter i timmen.
– Väderförhållandena ser bra ut, det viktiga är att det inte blåser för mycket, säger Magnus Borgström.

Kort fakta om E4

Den nya E4-sträckningen från Myre till Skönsberg består av 20 kilometer ny E4, varav 17 kilometer motorväg, fem trafikplatser och 33 broar.
Den största bron sträcker sig över Sundsvallsfjärden och är 2109 meter lång.
Hösten 2015 ska nya E4 Sundsvall vara klar och öppen för trafik.

För mer information: http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vasternorrland/E4-Sundsvall/Informationsmaterial/

Kontaktuppgifter
Magnus Borgström, projektledare E4 Sundsvall 073-327 65 85
Sofia de Wall, kommunikatör, finns på plats på lördag 072-231 43 94
Trafikverkets pressjour 0771-311 500

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar: