Framtidens trafikledning på färre ställen

Samhället och omvärlden förändras snabbt vilket ställer allt större krav på utvecklingen av trafikledning, framförallt på järnvägen. En lång rad remissinstanser ska senast 30 november lämna synpunkter på Trafikverkets utredning Rätt funktion på rätt plats. Under november ordnas frågestunder för remissinstanserna på sex orter i landet. I Eskilstuna på fredag, den 7 november.

Utredningsrapporten skickades i början av oktober ut till berörda kommuner, länsstyrelser, myndigheter, trafikhuvudmän, operatörer med flera. Den handlar om införandet av ett nytt tågledningssystem i Sverige, fortsatt avveckling av lokalstyrningen av vissa järnvägssträckor, förbättringar på trafikinformationsområdet, förstärkningar av den operativa ledningen och fortsatt utveckling av den operativa samverkan.

Det är redan beslutat att ett nytt gemensamt tågledningssystem, Ntl, ska införas 2019. Utredningen föreslår att det blir fyra istället för som i dag åtta trafikcentraler, som ska hantera väg- och järnvägstrafiken i landet. I Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle, medan trafikcentralerna i Boden, Ånge, Hallsberg och Norrköping avvecklas.

Media välkomnas
Direkt efter frågestunden/hearingen i Eskilstuna på fredag ordnas en pressträff med Caroline Ottosson, chef för verksamhetsområde Trafikledning och Lena Engstedt, utredare som leder förändringsarbetet samt regionala Trafikverksföreträdare.
Tid: Klockan 12.15 fredagen den 7 november.
Plats:
Trafikverket, Tullgatan 8, Eskilstuna.
En sammanfattande rapport över utredningens slutsatser och rekommendationer finns
bifogad i detta utskick. Den fullständiga underlagsrapporten finns på Trafikverkets hemsida.

Kontakt:
Bengt Olsson, kommunikationschef Trafikledning, Trafikverket, 0703-57 46 29
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Taggar: