Gångbron till Markaryds station får bättre rostskydd

Den nya bron behöver ett bättre skydd för att stå väl rustad mot väder och vind.  Den kommer därför att monteras ned och åtgärdas.

Vid besiktning och efterkontroll av brons utförande har Trafikverket kunnat konstatera att rostskyddet inte lever upp till de krav som ställts. För att säkra brons beständighet och livslängd har Trafikverket beslutat att den ska lyftas bort för att sedan åtgärdas på verkstad. Nedmonteringen inleds torsdagen den 3 april och hela arbetet beräknas vara klart den 13 maj. Under perioden kommer de trappor och hissar som ansluter till bron att vara avstängda. Åtgärden säkerställer att rostskyddskvaliteten är så god att brons livslängd blir optimal.

Tågtrafiken till och från stationen påverkas inte utan sker från samma plattform som tidigare, det vill säga närmast Markaryd. De resenärer som kommer från andra sidan spåret får 500 meters promenad till plattformen. Ett visst buller kan märkas under upp- och nedmontering. Arbetet sker på så vis att olägenheten av buller minimeras så långt det är möjligt.

Läs mer om projektet här www.trafikverket.se/regionaltag/

Kontakt:
Pernilla Merkenius Trafikverkets projektledare, 070-312 27 74
Viveca Larsson, projektkommunikatör, 010- 123 55 23
Trafikverkets pressjour, 0771- 31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se