Gnistängstunneln – Sveriges säkraste vägtunnel

Gnistängstunneln är uppgraderad på flera sätt och är först i landet med att ha ett toppmodernt brandbekämpningssystem, mycket beroende på att farligt gods transporteras här.

Under kvällen onsdagen 26 juni kommer Trafikverket att testa sprinklersystemet i tunneln. En bil sätts i brand och vägtrafikledarna vid Trafikcentralen på Kruthusgatan utlöser sprinklersystemet. Räddningstjänsten är på plats för att först testa de superbrandposter som finns installerade samt titta på spridningsbredder osv.

Press, radio och TV hälsas välkomna för att följa händelseförloppet på plats.

När: 26 juni kl 20.00-21.00 ca

Var: Samling 20.00 på Tättingegatan 5, där vi delar ut västar och hjälmar. Vi tar oss sedan gemensamt till tunneln.

Anmäl ditt deltagande till kommunikatör Lotta Fredriksson på tel. 010-123  78 28 eller e-post: lotta.fredriksson@trafikverket.se senast 25 juni kl 15.00.

Kontakt
Lotta Fredriksson kommunikatör, tel. 010-123  78 28
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum