Hälften av eleverna åker utan alkolås

Allt fler kommuner ställer krav på alkolås i skolskjutsar. Dock hänvisas många skolbarn till ordinarie kollektivtrafik och där har bara hälften av bussarna alkolås. Det visar en ny färsk enkätundersökning som Trafikverket gjort i samarbete med MHF.

Syftet med undersökningen har varit att få en tydlig bild av hur användningen av alkolås och ISA-system ser ut både i kommuner och landstings egna fordon och deras upphandlade transporter.
När det gäller alkolås har det skett en utveckling framförallt i många kommuners skolskjutsar.

– År 2003 fanns det inga alkolås alls i dessa fordon. Därför är det en stor framgång att hela 85 procent av kommunernas skolskjutsar idag har alkolås, säger Tom Bjerver, vd MHF.

Varje dag åker mer än 400 000 svenska barn till skolan med buss, taxi eller färdtjänst. Många av skoleleverna hänvisas allt oftare till ordinarie kollektivtrafik. Där har bara 49 procent av bussarna alkolås.
När det gäller ISA, intelligent stöd för anpassning av hastighet, är det fortfarande få kommuner och landsting som har systemet installerat i sina egna eller upphandlade fordon.

– Sverige har kommit långt i införandet av både hastighets- och nykterhetsstödjande system i fordon och transporter, men det krävs att stora aktörer, som till exempel kommuner, upphandlar och använder de nya tekniska systemen så att vi får ett bra genomslag på marknaden. Dessa system bidrar till ett säkrare beteende och är en hörnsten i trafiksäkerhetsarbetet, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

Med stöd av Trafikverket drar nu MHF igång ett projekt som ska bidra till en ökad användning av alkolås och hjälpsystem i kommuner och transportföretag. Under devisen ”Alkolås & rätt fart halverar trafikdöden” kommer en mobil utställning att turnera runt i landet för att ge information om nya tekniska stödsystem och hur de kan användas för att bidra till förbättrad arbetsmiljö, driftekonomi, miljö och trafiksäkerhet. Information kommer också ges om vikten av att hålla rätt hastighet.

– Resor till och från skolan är i högsta grad värdetransporter. Det finns inget som kan vara mer värdefullt att transportera än våra barn, säger MHF:s Tom Bjerver.

Läs mer:

”Alkolås och ISA för kvalitetssäkring av transporter” Redovisning av enkätundersökning i kommuner och landsting 2010. (Länk till nedladdning)

För mer information:

Claes Tingvall, Trafikverket, 070 – 377 58 10
Lars Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef MHF. Tel. 070-697 00 22, lars.olov.sjostrom@mhf.se
Tom Bjerver, vd MHF. Tel. 070-231 10 58, tom.bjerver@mhf.se

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Dokument & länkar