Högsommarväder ökar risken för försämrat väggrepp!

Trafikverket vill göra alla trafikanter uppmärksamma att vi nu är inne i en period med kraftiga åskregn och höga dygnsmedeltemperaturer. Risken för vattenplaning ökar drastiskt vid rikliga vattenmängder och hastigheten är helt avgörande för väggreppet.När vägbanan blir riktigt varm så ökar risken för att väggreppet kan försämras. Nybelagda vägar är i enstaka fall särskilt utsatta eftersom bindemedel kan tränga upp till ytan vid långvarigt höga temperaturer. Fenomenet kallas ofta ”blödande asfalt” och kan medföra en hal vägbana.

Var alltså extra uppmärksam och kör försiktigt, håll avstånd och var utvilad.

Om du som trafikant upptäcker något som inte är som det ska så kontakta
Trafikverkets kundtjänst på telefon 0771 - 921 921.

Kontaktpersoner
Jan-Erik Lundmark, enhetschef, Trafikverket tfn 070 – 314 75 60
Lennart Helsing, presskommunikatör, Trafikverket tfn 070 – 344 40 10

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se