Klart för vägbygge vid Norra Backa

Arbetsplanen för ombyggnationerna av väg 50/70 och Backarondellen i Borlänge har vunnit laga kraft. Det betyder att Trafikverkets entreprenör NCC kan sätta spaden i jorden som planerat i augusti 2011.

Arbetena kommer att innebära trafikstörningar fram till årsskiftet 2012/2013 då arbetena beräknas vara klara. I och med utbyggnaden av handelsplats Norra Backa antas trafikmängden öka så att kapaciteten och säkerheten på det befintliga vägnätet blir otillräcklig. Därför gör Trafikverket följande:
- Väg 50 flyttas i sidled och höjs
- Ny påfart till väg 50 från Norra Backa-området
- Nya körfält i Backarondellen
- Ny gång- och cykelport under väg 50 mellan Norra Backa och Kupolenområdet
- Befintlig gång- och cykelport under väg 70/71 vid Backarondellen, rivs och ersätts med ny
- Ny vägport samt avfart från väg 50/70 under väg 50/70 till Norra Backa-området
- Nya busshållsplatser


– Vägarna kommer i princip att vara öppna under hela byggtiden. För att undvika köer och trängsel är det bra om man kan undvika resa i rusningstid. Åk kollektivt, samåk eller promenera, alternativt välj en annan väg och undvik att passera Backarondellen för bästa framkomlighet, säger projektledare Lars-Erik Håkansson.
Lämpligaste färdväg kommer att variera utifrån resmål och utifrån vilket ombyggnadsskede som pågår. Skyltar kommer att finnas uppsatta och aktuell information finns under hela byggtiden på projektets webbplats: www.trafikverket.se/norrabacka

Kontakt:
Lars-Erik Håkansson, projektledare, 023- 847 10, 070-204 77 73

Helena Liljerehn, informatör, 026-14 48 22, 070-633 07 08

Trafikverkets pressjour: 0771 -311500

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se