Konstprojektet Signal intar Järnvägsskolan

Lördagen den 16 november intar Konstskolan Munkas elever spårsvetsarhallen på Järnvägsskolan och inleder då konstprojektet SIGNAL – ett unikt samarbete mellan Järnvägens Museum, Trafikverket Järnvägskolan och Konstskolan Munka. Media är välkomna!

På lördag genomför 17 elever från Munka Konstskola en workshop i svetsning i Järnvägsskolans spårsvetsarhall. Materialet de använder är skrot eller metallavfall från Järnvägskolans utbildningsverksamhet. Resultatet kommer att ställas ut på Järnvägens Museum i Ängelholm under december månad. Vi berättar gärna mer om detta unika samarbetsprojekt på plats!

När: Lördagen den 16 november kl 11.00. Vi bjuder på kaffe!

Hitta hit: http://www.jarnvagsskolan.se/sv/Hitta01.aspx

Mer om Signal:
Konstskolan Munka är inbjudna att ta sig an den stora signalhallen på Järnvägens Museum. Eleverna kommer att arbeta platsspecifikt utifrån lokalen och de museiföremål som finns utställda där men också förhålla sig fritt till begreppet signal. 2013 har Järnvägens museum miljö och återbruk som genomgående tema i sin verksamhet och som ett led i detta inleds samarbetet om signalhallen. Vad händer när 17 konstskoleelever återanvänder, interagerar, omvandlar och förändrar en befintlig struktur? Eleverna kommer förutom arbetet med utställningen att genomgå en svetskurs i spårsvetshallen på Järnvägsskolan.

Bifogad bild är fri för publicering, byline: Fotograf David Skoog.

Kontakpersoner:
Järnvägens Museum – Camilla Junger, teamledare camilla.junger@engelholm.se 0431 46 89 16
Konstskolan Munka – Lennart Hagbom lennarthagbom@gmail.com 0730 21 90 60
Järnvägskolan – Thomas Frost, Utbildningschef thomas.frost@trafikverket.se 010 124 30 40

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Media

Media

Dokument & länkar