Nästa steg för dubbelspår Ängelholm-Helsingborg

För att öka kapaciteten och minska restiden på Västkustbanan ska järnvägen mellan Ängelholm och Helsingborg, Romares väg, byggas ut till dubbelspår. I dag får 69000 hushåll ett utskick om det pågående arbetet med att ta fram en järnvägsplan.

– Det känns bra att vi direkt efter sommaren kan hålla samrådsmöten med allmänheten. Diskussionerna om flaskhalsen mellan Ängelholm och Helsingborg på Västkustbanan har pågått länge, säger Trafikverkets projektledare Maria Wedin.

Utredningsarbetet har pågått under ett antal år och flera olika alternativ har utretts. I pågående järnvägsplan väljer Trafikverket att gå vidare med en lösning, som innebär att det nya dubbelspåret byggs där det befintliga spåret ligger idag. Strax söder om Ängelholm fram till Kattarp föreslås det nya spåret läggas väster om det befintliga spåret och från Kattarp fram till Maria station i Helsingborg byggs spåret öster om järnvägen. På sträckan mellan Maria station och Romares väg går det nya spåret väster om befintligt spår.

– Projektet innebär mycket runt järnvägen också. Vi ska bygga om stationerna i Kattarp, Ödåkra, Maria och Ängelholm, berättar Maria Wedin. Både Helsingborgs stad och Ängelholms kommun presenterar nya detaljplaner för områden runt järnvägen, i samband med att vi presenterar vårt förslag till järnvägsplan.

För att öka säkerheten kring järnvägssträckan ytterligare ska alla järnvägsövergångar med bommar och ljus slopas och istället byggs flera planskilda korsningar; broar eller tunnlar.

Under våren görs geotekniska undersökningar och inmätningar utmed sträckan, som en förberedelse för det fortsatta arbetet.

Under arbetet med järnvägsplanen finns flera möjlighet att lämna synpunkter. Efter sommaren presenteras förslagen på samrådsmöten i Ängelholm, Kattarp, Ödåkra och Helsingborg. Synpunkterna arbetas därefter in i järnvägsplanen och det slutliga förslaget till järnvägsplan ställs ut för granskning efter årsskiftet. Även då finns möjlighet att lämna synpunkter. Byggstart blir det tidigast 2019.

Läs mer om projektet ”Dubbelspår Ängelholm-Helsingborg, Romares vägTrafikverkets hemsida
Infobladet till allmänheten och en karta finns som bilagor till detta utskick.

Kontakt:
Maria Wedin, projektledare Trafikverket, 010-123 73 12
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Taggar: