Norra länken invigdes i kunglig glans

Klockan två på eftermiddagen tryckte Konung Carl XVI Gustaf och Kronprinsessan Victoria på invigningsknappen. Infarterna öppnades och trafiken kunde rulla genom tunnlarna.

(Norra länken invigdes idag vid en ceremoni i Hagaparken. Foto: Mikael Ullén. Bilden är fri för publicering med angivande av fotografens namn, Trafikverket.)

– Idag är en viktig dag. Många har väntat länge på att vägtunneln ska bli klar för att möta de behov som finns för människor som pendlar, olika transporter, men även för miljön. Nu tar vi ett stort steg mot det framtida Stockholm, sa Kungen i sitt invigningstal.

Invigningsceremonin hölls i Hagaparken i Stockholm med tal av H.M. Konung Carl XVI Gustaf, infrastrukturminister Anna Johansson, Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad Karin Wanngård.

Två miljoner människor bor i Stockholms län. Fram till 2030 väntas länet växa med ytterligare en halv miljon. Norra länken skapar goda förutsättningar för Stockholms fortsatta utveckling och för att lösa regionens trafikproblem.

Personbilar och tung trafik som passerar norra Stockholm leds nu ner i tunnlar istället för att köa på innerstadsgator som Valhallavägen och Lidingövägen. Det betyder kortare restider, bättre flyt och ökad säkerhet för biltrafiken genom norra Stockholm.

Det betyder samtidigt glesare trafik på innerstadens gator med en säkrare trafikmiljö för fotgängare och cyklister, minskat buller och bättre luft.

Norra länken skapar också möjligheten att bygga Norra Djurgårdsstaden med 12 000 bostäder och 35 000 arbetsplatser och Hagastaden med 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser.

Det komplicerade bygget av Norra länken startade 2007. Det har genomförts på några av landets mest trafikerade platser. Men kreativitet i samarbetet mellan Trafikverket och entreprenörerna har lett fram till effektiva lösningar och en 2,6 miljarder lägre kostnad än budgeterat. Totalt blir kostnaden 9,3 miljarder kronor. Bygget ligger dessutom ett år före tidplanen.

Projektet är en del av Trafiksatsning Stockholm. Trafikverket svarar för 75 procent av finansieringen och Stockholm stad för 25 procent av finansieringen. Projektet har också beviljats mer än 500 miljoner kronor i EU-bidrag: 56,3 miljoner euro.

Norra länken är ett av norra Europas största vägtunnelprojekt. När den är färdig 2016 kommer den att vara fem kilometer lång varav fyra kilometer i tunnel. Den sträcker sig mellan Karlberg och Värtan i norra Stockholm och bildar ett sammanhängande trafiksystem tillsammans med Södra länken och Essingeleden.

Den sträcka som öppnade idag löper mellan Norrtull, Frescati och Värtan. Den är fyra kilometer lång varav tre kilometer i tunnel. Den återstående sträckan mellan Karlberg och Norrtull öppnar i södergående riktning våren 2015, i norrgående våren 2016.

Kontakt:
Roger Falk, presskommunikatör, 070-724 54 44
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Mer information om Norra länken: http://www.trafikverket.se/norralanken/

Bilder finns i större format, vänligen kontakta Roger Falk, roger.a.falk@trafikverket.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Media

Media