Nu invigs den nya sträckningen av E22 mellan Sölve och Stensnäs

Den 3 december firar vi att E22 mellan Sölve och Stensnäs är klar. Vägen har blivit säkrare, framkomligheten har ökat samtidigt som restiden minskat.

Den nya sträckningen av E22 genom Blekinge är 15 km lång och mötesseparerad. Delar av vägen har bullerplank och viltstängsel. Även 20 broar som ansluter till vägen har byggts samt en ny trafikplats i Pukavik. Sedan några dagar har trafiken släppts på och nu ska vi fira att den är färdigbyggd!

Program:
Invigningsceremoni med;
Trafikverkets regionchef i Syd Lennart Andersson,
landshövding i Blekinge län Berit Andnor Bylund,
regionstyrelsens ordförande Christina Mattisson Region Blekinge,
kommunstyrelsens ordförande Helene Björklund Sölvesborgs kommun och
kommunstyrelsens ordförande Sven-Åke Svensson Karlshamns kommun.

När: onsdag den 3 december, klockan 10.45
Var: Trafikverkets projektkontor i Pukavik

Välkommen!

Läs mer
:

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Blekinge/E22-genom-Blekinge/E22-SolveStensnas/

Kontakt:
Trafikverkets projektledare, Johan Wolgast, 010 123 73 35
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Media

Media

Dokument & länkar