Ny belysning på E4 i Jönköping

E4 genom Jönköping ska få nya effektivare belysningsarmaturer. Arbetet startar natten mot måndagen den 25 oktober och beräknas vara helt klart i mitten av november. För att minska störningarna för trafikanterna kommer arbetet att ske nattetid, mellan kl 22 och 06.

Befintliga armaturer är 25-30 år gamla och de ska bytas ut mot effektivare lampor som ger bättre ljuskvalité till lägre energikostnad.

På E4 mellan trafikplats Ryhov och trafikplats Huskvarna södra samt på på- och avfartsramperna byts alla armaturer, ljuskällor och en del säkringslådor. På vissa ställen läggs även kabelnätet om.

Under tiden som arbetet pågår får trafikanterna räkna med att belysningen är släckt på vissa partier längs E4.

För mer information kontakta:
Lotta Olsson, projektledare Trafikverket, 036-19 23 07
Joakim Frank, ansvarig belysning, Trafikverket, 0480-44 65 14

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar