Nya busshållplatsen i Eket invigs

Fredagen den 2 juli invigs den nya busshållplatsen vid E4 vid Eket söder om Örkelljunga. Busshållplatsen har flyttats närmare samhället och det är nu möjligt att på ett säkert sätt ta sig till hållplatsen.

Skånetrafiken börjar trafikera den nya busshållplatsen den 4 juli med Skåneexpressen 10 och regionbuss linje 521. Invigningen hålls på den nya pendlarparkeringen och det blir tal, bandklippning och tävling.

Media är välkomna att vara med på invigningen.

Datum: Fredagen den 2 juli
Tid: Kl 13.00
Plats: Pendlarparkeringen vid Kyrkvägen, Eket

För mer information kontakta:
Jens Thuresson, projektledare, 044-19 51 30, 076-790 51 30

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Taggar:

Dokument & länkar