Ombyggnaden av trafikplats Ryhov på E4 är klar

​De nya ramperna på trafikplats Ryhov på E4 i Jönköping är färdigbyggda. Måndagen den 4 oktober öppnar de nya delarna av trafikplatsen för trafik.

För att klara den ökade trafiken till länssjukhuset Ryhov och handelsområdena A6, Eurostop och Ljungarum har Trafikverket och Jönköpings kommun byggt tre nya ramper vid trafikplatsen.

– Den första tiden kan många trafikanter uppleva att det är svårt att köra i den nya trafikplatsen. Jag uppmanar trafikanterna att noga följa skyltningen, säger Trafikverkets projektledare Carina Junefelt

Så kör du i nya trafikplatsen
Mot Solåsen
Håll vänster på avfarten från E4. Byt fil under bron i trafikplatsen

Mot länssjukhuset Ryhov, Eurostop och A6
Håll höger på avfarten från E4

Från Solåsen norrut på E4
Håll höger efter bron över motorvägen. Byt fil under bron i trafikplatsen

Ombyggnaden av trafikplatsen har tagit fem månader och kostar 9 miljoner kronor.

Bilaga:
Så kör du i den ombyggda trafikplatsen (PDF-fil, 300 kB)

För mer information kontakta:
Carina Junefelt, projektledare Trafikverket, 036-19 22 44, 070-349 22 44

Trafikverkets presstjänst 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar