Omledning i samband med större vägarbete på väg 27 förbi Anderstorp

Efter midsommarhelgen inleds beläggningsarbete på väg 27 förbi Anderstorp och montering av mitträcken. Arbetet kommer att ha en stor trafikpåverkan.

Från den 24 juni till och med 7 juli utförs beläggningsarbeten och montering av mittvajer på väg 27 vid Anderstorp. Under arbetet stängs trafiken av på väg 604 och väg 605 och leds istället genom Anderstorp via Brogatan, Ågatan, Oljevägen och väg 604 för resande från Värnamo och motsatt för resanden från Gislaved. Industriområdena, Stötabo och Lövås nås via korsningen väg 27/Brogatan både från och till Gislaved och Värnamo. Köbildning kan uppstå i rusningstrafik.

Välkomna till en information om arbetet med Förbifart Anderstorp av Carina Junefelt Trafikverkets projektledare.

Dag; 17 juni
Tid; kl 10.00
Plats; Trafikplats Anderstorp korsningen väg 604/27

Läs mer:

Väg 27 får en ny sträckning utanför Gislaved och söderut förbi Anderstorp. Arbetet med vägen som inleddes i september 2011 beräknas vara avslutat i oktober 2013. Syftet med ombyggnaden är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten längs vägen.
www.trafikverket.se/gislaved

Kontaktperson:
Carina Junefelt, projektledare Trafikverket, 010-123 69 51
Trafikverkets pressjour 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum