Pressinbjudan: Invigning av nya cirkulationsplatsen i Uppsala

Trafikverket har i samarbete med Uppsala kommun byggt om korsningen mellan Tycho Hedéns väg och Gamla Uppsalagatan till en cirkulationsplats, vilket uppmärksammas med en invigningsceremoni.

När: Onsdagen den 6 oktober
Tid: Klockan 10.00
Plats: Scandic Nord Uppsala

Medverkar vid invigningen gör ordförande i Regionförbundet Arne Sandemo, kommunalråd Gunnar Hedberg samt regionchef Einar Schuch, Trafikverket Region Öst.

Vi bjuder på en enkel fika efter ceremonin, som sker inomhus.

Efter ceremonin finns tid avsatt för intervjuer.

Press, radio och tv hälsas välkomna.

För mer information kontakta:
Om projektet: Mattias Broberg, projektledare Trafikverket, telefon 016-15 70 90.
Om ceremonin: Marjo Viita, informatör Trafikverket, telefon 018-65 20 04.

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande samt drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Trafikverket tog den 1 april 2010 över de verksamheter som tidigare fanns inom Banverket och Vägverket. Samtidigt avvecklades Banverket, Vägverket och SIKA.

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar