Pressinbjudan: Resultatkonferens trafiksäkerhet 21 april 2015

I april varje år arrangerar Trafikverket en resultatkonferens där beslutsfattare, företag och organisationer träffas för att ta del av den senaste kunskapen om trafiksäkerhetsläget i Sverige.

Resultatkonferensen inleds av Trafikverkets tillförordnade generaldirektör Torbjörn Suneson och Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren.

Hur såg trafiksäkerhetsutvecklingen ut 2014? Vilka insatsområden är allra viktigast att arbeta med och som ger störst effekt när det gäller att öka säkerheten i vägtrafiken? Ligger vi på kurs mot Nollvisionen?

Vid en särskild frågestund för media klockan 12.05–12.25 kan ni ställa era egna frågor till några av förmiddagens föredragshållare. Lokal: Lindgrenrummet

Datum: tisdagen den 21 april 2015
Tid: Klockan 10.00 – 15.30. Kaffe finns från klockan 09.00
Plats: Mälarsalen, Münchenbryggeriet, Torkel Knutssongatan 2, Stockholm

Press, radio och TV hälsas välkomna!
Ta med presslegitimation eller motsvarande.

Läs mer om konferensen på Trafikverkets hemsida: www.trafikverket.se/nollvisionen

Kontakt
Beisi Sundin, presskommunikatör, 073-801 24 00
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Bakgrund

Svenskt trafiksäkerhetsarbete utgår från Nollvisionen att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i vägtrafiken. Trafikverket har satt upp ett mål att antalet dödade i vägtrafiken ska halveras mellan år 2007 och 2020. Det motsvarar högst 220 dödade år 2020. Antalet allvarligt skadade i vägtrafiken ska reduceras med en fjärdedel under samma tidsperiod.

Varje år redovisar Trafikverket i samarbete med Transportstyrelsen och VTI en rapport där man analyserar trafiksäkerhetsutvecklingen i Sverige. Resultatet analyseras i antalet dödade och allvarligt skadade samt i ett antal insatsområden som pekats ut som allra viktigast att arbeta med och som ger störst effekt när det gäller att öka säkerheten i vägtrafiken. För att kunna följa trafiksäkerhets-utvecklingen har alla 10 insatsområden tydliga och mätbara mål.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: http://www.trafikverket.se
Pressrum: http://www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Dokument & länkar