Pressinbjudan: Samråd om vattenverksamhet längs väg 149

Tisdag 12 november välkomnar Trafikverket allmänheten till samråd om tillstånd för vattenverksamhet längs med väg 149, ny gång- och cykelväg mellan Visby–Nyhamn. Media inbjuds till en pressträff före samrådet.

Trafikverket kommer att förklara ärendet och svara på frågor.

Tid: 12 november 2013, klockan 17.00 - 17.30

Plats: Lummelundsbruk, Lummelunda Bruket 520

Vänligen var beredd att visa presslegitimation. Efter pressträffen äger samrådet rum klockan 18.00 - 20.00.

Under bygget av gång- och cykelvägen längs med väg 149 har det uppstått störningar i grundvattnet, vilket har lett till översvämningar och problem med avvattning. Trafikverket avser att söka tillstånd för vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen om avvattning för att skydda fastigheter på den västra sidan av väg 149 vid Stajnkrogen.

Kontakt:
Tiina Ohlsson, enhetschef samhällsbehov Trafikverket, 070-661 21 50
Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Mer information: www.trafikverket.se/vag149

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
Webbplats: www.trafikverket.se
Pressrum: www.trafikverket.se/pressrum

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se