Pressinbjudan Så förbereder vi oss inför vintern

Torsdagen 3 november presenterar Trafikverket tillsammans med Skånetrafiken, SJ och Jernhusen vilka åtgärder som vidtagits inför den kommande vintern för att säkerställa en så bra trafik som möjligt även vid svåra vinterförhållanden.

Efter två år med ett extremt besvärligt vinterväder och de konsekvenser det har fått för trafiken är tålamodet hårt prövat hos både resenärer och godstrafik. Nu står en ny vinter för dörren och inför den kommande vintersäsongen presenterar Trafikverket tillsammans med Skånetrafiken, SJ och Jernhusen vilka åtgärder som har vidtagits nationellt och regionalt för att säkerställa att både gods- och persontransporter inom väg och järnväg ska kunna fungera så bra som möjligt.

Tid: torsdagen 3 november, kl. 13.00
Plats: Trafikverket, Nordenskiöldsgatan 4, Malmö

Vid pressmötet deltar Trafikverkets regionchef Lennart Andersson, Skånetrafikens trafikchef Göran Lundblad, SJs presskommunikatör Sven-Ingvar Håkansson samt från Jernhusen Jörgen Lindahl, chef Marknadsområde syd.

Medtag presslegitimation.

Kontakt:
Bodil Sonesson, pressinformatör, 0702-83 99 05
Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se

Taggar:

Om oss

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet. Tel: 0771-921 921Webbplats: www.trafikverket.se

Dokument & länkar